Treningstider

Oppmøte senest fem minutter før treningsstart.

Send gjerne og en melding om du ville komme innom. For å komme i kontakt med oss kan du sende oss en mail på: post@oslokdf.no.

* “Manualforskning” vil si at vi dedikerer denne tiden til å jobbe direkte med å tolke kildematerialet vi har på KdF.

  **Ringen er blitt den vanligste betegnelsen på middelalderens bryting.
Dette er pr nå som en studiegruppe å regne da vi jobber med å få opp nivået vårt.Vi trener like seriøst, strukturert og hardt som med langsverdet og jobber med å gjøre hverandre bedre, samt henter mye hjelp utenfra. Eksempelvis fra Hamar KdF.