Historiske teknikker?

dre060

HEMA står for Historical European Martial Arts. Dette innebærer en historisk side ved det vi gjør. Kjernen ved “HEMA” er faktisk å gjenskape de prinsipper og teknikker som ble brukt i vår verdensdel tidligere.

Det svenske HEMA forbund har en svært god, og forklarende definisjon på “HEMA”. Oversatt til norsk:

“HEMA er historisk europeisk kampsport etter engelsk “Historical European Martial Arts.”
Ordet “historisk” innebærer all kampsport med utspring før 1950. Kampsporten må ha en levende tradisjon, eller bevart kildemateriale. Ordet “europeisk” innebærer kampsport med opphav i fra den europeiske verdensdelen, eller hvis opphav har tydelig europeisk tilknytting. Ordet “kampsport” innebærer kampsport, eller kampidretter.”

 Det har vært syslet med gjenskapninger av de gamle systemene helt siden starten av forrige århundre, men 

00000039

det var ikke før Internett kom på banen og det ble lettere å samarbeide at en kom til den forståelsen vi i dag har.

Vi har valgt Kunst des Fechtens som vårt fokus, med særlig vekt på langsverd og bryting (KdF er et navn hentet fra manuskriptene vi baserer teknikker og prinsipper på). KdF i Johannes Liechtenauer sin tradisjon produserte flest overleverte fektemanuskripter og var sannsynligvis det rådende systemet innenfor det Hellige Tysk-Romerske Rike i sen-middelalder og renessanse. Det er derfor et svært populært system innen moderne HEMA, og langsverdet er uten tvil det mest prestisjefylte våpenet i turneringer.

Det er et effektivt og direkte system, bestående av de fleste våpen, med og uten panser som en ville finne på slagfelt eller i dueller i perioden ca 1350 – 1550.
Vi fokuserer som nevnt på langsverdet brukt uten rustning, såkallt “blossfechten”, og bryting – “ringen”. Ringen deles igjen inn i mer “sports kontekst” og en mer selvforsvars/nærstrids utgave, som bygger på førstnevnte. Akkurat som at en i blossfechten og finner mer skole/sports teknikker og mer direkte stridsteknikker.

 For ytterligere, og mer dyptgående informasjon: